13 Decembrie, 2018

Locuri de muncă în condiţii deosebite

MMFPS propune o hotărâre de Guvern pentru modificarea H.G. nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare. Lansat spre consultare publică, pe site-ul ministerului, proiectul de act normativ face trimitere la H.G. nr.1349/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, potrivit căreia angajatorii care deţin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite au obligaţia de a elabora ,,planul de prevenire şi protecţie revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate pe întreaga perioadă, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2011, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale”. După intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.1349/2010, inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de ...

continuare →