18 Februarie, 2020

Regulamentul nr. 3/2014 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea concursului pentru înalţi funcţionari publici

Regulamentul nr. 3/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 24.07.2014 (M.Of. 548/2014).În vigoare de la 24.07.2014Art. I.Regulamentul Comisiei de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 2 iunie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:” a1) un CV în format european şi o scrisoare de intenţie;”.2. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:” c) copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor stabilite pentru participarea la concurs, precum şi, ...

continuare →

Hotărârea nr. 338/2014 privind modificarea Regulamentului concursului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor

Hotărârea CSM nr. 338/2014 privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 19.03.2014 (M.Of. nr. 194/2014).În vigoare de la 19.03.2014Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:Art. I.Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006, publicată în Monitorul Oficial ...

continuare →