19 Februarie, 2020

Anunţ: Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la ÎCCJ

Consiliul Superior al Magistraturii anunţă organizarea, la data de 30 septembrie 2012, a concursului pentru ocuparea a 8 posturi vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul CSM. Concursul vizează ocuparea a: 2 posturi la Secţia I civilă, 1 post la Secţia a II-a civilă, 2 posturi la Secţia contencios şi administrativ fiscal şi 3 posturi la Secţia penală. Candidaţii se pot înscrie la concurs în perioada 15 august – 31 august, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, Direcţia Resurse Umane şi Organizare (Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6). Candidaţii pot obţine de la sediul CSM Regulamentul, tematica şi bibliografia concursului, precum şi informaţii privind actele necesare pentru înscriere. Descarcă comunicatul de presă al CSM! Click AICI! ...

continuare →

Ministerul Educaţiei: Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante în cadrul POSDRU

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a publicat pe site-ul propriu un anunţ în ce priveşte scoaterea la concurs a trei posturi contractuale, vacante, de consilier gradul I, inspector de specialitate gradul I și consilier gradul IA, în cadrul Direcției Generale – Organism Intermediar Program Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. Posturile vacante din cadrul Direcției Generale OIPOSDRU sunt repartizate astfel: Direcția Generală OIPOSDRU – 1 post de inspector de specialitate gradul I Serviciul Juridic şi Contractare – 1 post de consilier gradul I Direcția Financiar Monitorizare – Serviciul Verificare Proiecte Finanțate – 1 post de consilier gradul IA. Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul – Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar ...

continuare →

Cum se desfăşoară concursul de admitere în magistratură?

Admiterea în magistratură se face prin concurs, pe baza competenţei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaţii, cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii. Concursul se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii. Cine poate participa la concursul de admitere? La concursul de admitere în magistratură pot participa foştii judecători şi procurori care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile,  avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, personalul de probaţiune cu studii superioare juridice, ofiţerii de poliţie judiciară cu studii superioare juridice. De asemenea, mai pot participa grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului etc., precum şi cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat. Cum se organizează concursul Concursul de admitere în magistratură se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, ...

continuare →

Proiect de Hotărâre de Guvern: Posturile didactice şi de cercetare vacante, din universităţi, ar putea fi scoase la concurs în acest an

Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern, publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei, posturile didactice şi de cercetare vacante din instituţiile de învăţământ superior de stat ar putea fi scoase la concurs în 2012, arată HotNews.ro. Proiectul prevede că posturile vacante vor fi scoase la concurs cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2012. În nota de fundamentare a proiectului de HG se arată că, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea semestrului I al anului universitar 2011-2012, universităţile de stat au transmis Ministerului Educaţiei solicitări privind ocuparea unor posturi didactice şi de cercetare vacante înscrise în statele de funcţii întocmite pentru anul universitar 2011-2012. Ministerul nu a aprobat aceste solicitări, iar universităţile au revenit, în primele 30 de zile calendaristice de la începerea semestrului al II-lea al anului universitar 2011-2012, cu noi solicitări privind ocuparea unor posturi didactice şi de ...

continuare →

A fost modificat Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor

În Monitorul Oficial 807 din 15 noiembrie 2011, a fost publicată Hotărârea 750 din 18 octombrie 2011 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006. Vă prezentăm în cele ce urmează modificările şi completările la actul normativ în cauză.   Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează :   Se modifică articolul 5, care va avea următorul cuprins :  “Art. 5. – (1) Pot participa la concursul de promovare în funcţii de execuţie vacante sau pe loc judecătorii şi procurorii care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea ...

continuare →

Pagina noastră de Facebook, pagina prietenilor tăi!

Reţelele de socializare, în special Facebook, reprezintă locul unde din ce în ce mai mulţi oameni din lumea întreagă îşi petrec timpul. Mulţi dintre prietenii noştri au cont pe FB şi împart cu noi pe Wall (suntem siguri că nu e nevoie să traducem şi că nu mai e nimeni care să nu cunoască sensul termenului) evenimentele care le umplu viaţa. De scurt timp, pagina de FB LegeStart a fost creată ca loc în care ne dăm întâlnire noi toţi cei care suntem preocupaţi de modul cum funcţionează societatea şi economia românească într-o perioadă de criză, noi toţi cei care ne lovim zilnic de problemele cu birocraţia şi legislaţia din România. Aşa a apărut ideea concursului “LEGE START – Soluţii online: contabile, juridice şi fiscale.” Sloganul Concursului nostru a fost „Aveţi probleme juridice, contabile sau fiscale, avem soluţii: online, gratuit, rapid!” Acesta este motto-ul care ne ghidează munca de fiecare ...

continuare →