20 Februarie, 2020

Dreptul la concediu

Un lucrător are dreptul la concediu anual plătit pentru perioada cuprinsă între data concedierii și data reangajării atunci când s‑a dovedit că un asemenea lucrător a fost concediat în mod nelegal de către angajatorul respectiv? Aceasta este în esență întrebarea comună a două cereri de decizie preliminară, adresate Curţii de Justiţie a UE şi care se referă la interpretarea articolului 7 din Directiva nr. 88/2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. ...

continuare →