22 Octombrie, 2019

Hotărârea CJUE din 11 septembrie 2019

Trimiterea preliminară urmăreşte clarificări legate de reglementările din Directiva 2000/78, şi anume: egalitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, discriminări pe motive de handicap,  existenţa unui handicap în cazul unui lucrător deosebit de sensibil la riscurile profesionale, în sensul dreptului național, – concedierea şi discriminare indirectă. Hotărârea CJUE pe care o semnalăm a fost dată în data de 11 septembrie 2019, în cauza C‑397/18, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată Tribunalul pentru Litigii de Muncă nr. 3 din Barcelona, în procedura DW împotriva Nobel Plastiques Ibérica SA.Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între DW, pe de o parte, și Nobel Plastiques Ibérica SA, pe de altă parte, în legătură cu legalitatea concedierii pentru motive obiective a doamnei DW. Litigiul principal și întrebările preliminare - La 1 iulie 2004, DW a fost angajată de Nobel Plastiques Ibérica. Lucrătoarea a fost ...

continuare →

VIDEO: Când nu poţi fi concediat(ă)?

Concedierea – un subiect despre care nu vrem să aflăm prea multe, cel puţin până în momentul în care ne trezim puşi într-o astfel de situaţie. După cum deja este cunoscut, ea reprezintă încetarea contractului individual... ...

continuare →

Când poate fi atacată concedierea

Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de acesta. ...

continuare →

Arestarea preventivă – temei al concedierii

În analiză acestui caz de concediere trebuie avute în vedere dispozițiile Codului de procedura penală privind arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu. Această măsură poate fi dispusă în situația în care sunt probe sau indicii temeinice că cel în cauză a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală ...

continuare →