19 Februarie, 2020

Programul de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (PSP TIC)

Programul de grant pentru sprijinirea politicii în domeniul tehnologiilor informaţiei şi a comunicaţiilor (PSP TIC) are ca scop stimularea inovaţiei şi competitivităţii, prin adoptarea pe scară mai largă şi o mai bună utilizare a TIC de către cetăţeni, guverne şi companii. Data-limită de depunere a proiectelor este 14 mai.Finanţat anterior prin programul eContentplus, acest program are acum ca finanţator Direcţia generală pentru cercetare (DG Research) din cadrul Comisiei europene şi se derulează sub formă de grant – finanţare nerambursabilă.În grupul ţintă se încadrează: instituţii de învăţământ şi de pregătire profesională (19); instituţii de administraţie centrală (8); instituţii locale şi judeţene de autoguvernare şi asociaţiile lor (19); asociaţii şi alte organizaţii civile (64); instituţii de sănătate (3).Programul se derulează pe 5 teme:Tema 1. Utilizarea TIC pentru oraşe “inteligente”;Tema 2. Conţinut digital - date deschise şi creativitate ( Obiectivul 2.1 – “Europeana”şi creativitatea; Obiectivul 2.2 – Date deschise şi acces deschis la conţinut; Obiectivul 2.3 – ...

continuare →

Şcolile şi inspectoratele şcolare din ţară vor avea internet broadband

În 21 septembrie, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a deschis apelul de proiecte pentru Operaţiunea 3.1.4. – “Susţinerea conectării unităţilor şcolare la internet prin conexiuni broadband” din cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1 – “Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei”. Prin această operaţiune se urmăreşte conectarea la internet a şcolilor şi a inspectoratelor şcolare judeţene prin conexiuni broadband. De asemenea, se vor achiziţiona echipamente TIC conexe în special în zonele rurale şi cele mici urbane, dezavantajate din punct de vedere al accesului la mijloacele moderne de comunicaţii. Alocarea financiară aferentă prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 33 milioane euro. Beneficiarul proiectului este Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Durata maximă de implementare a proiectului este de 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare. Perioada de înregistrare online a propunerilor de proiecte este cuprinsă între 21.09-15.11.2011. ...

continuare →

Agenda digitală: un proiect finanţat de UE urmăreşte generalizarea accesului la terminalele pentru autoservire

Un proiect finanţat de UE urmăreşte să facă terminalele pentru autoservire, cum sunt distribuitoarele automate de bilete pentru transportul public, ghişeele de informare a publicului sau bancomatele, mai accesibile pentru persoanele cu handicap, care reprezintă 1/6 din populaţia Europei, sau pentru cei 87 de milioane de europeni cu vârste de peste 65 de ani. Conform unui studiu realizat la nivelul UE, numai 38% dintre bancomatele (automated teller machines – ATM) din Uniunea Europeană sunt prevăzute cu capacităţi vocale pentru clienţii cu handicap, mult mai puţine decât în SUA (61%) şi Canada (aproape toate bancomatele). În vederea eliminării barierelor existente în materie de accesibilitate, Comisia Europeană a alocat proiectului „APSIS4All” – al cărui obiectiv este proiectarea şi validarea unor interfeţe personalizate, inclusiv a unor carduri fără contact – fonduri în valoare de 3,41 milioane de euro, reprezentând jumătate din bugetul total al proiectului. Primele teste vor avea ca obiect bancomate din Barcelona ...

continuare →