21 Septembrie, 2019

ANCOM renunţă la tariful de monitorizare pentru anul 2012

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii a anunţat scutirea operatorilor de comunicaţii electronice şi de servicii poştale de la plata tarifului  de monitorizare pentru anul 2012, conform unui comunicat postat pe site-ul instituţiei. Persoanele obligate la plata tarifului de monitorizare sunt specificate în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2002, privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2007. Astfel, furnizorii autorizaţi de reţele publice de comunicaţii electronice, de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de servicii poştale, cu venituri anuale de peste 100.000 de euro sau o cifră de afaceri care depăşeşte această sumă, au obligaţia de a plăti către ANCOM un tarif de monitorizare anual, pe întreaga ...

continuare →

Noi reglementări privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

Guvernul a aprobat în data de 3 aprilie, prin Ordonanţă de Urgenţă, modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Prin Ordonanţa de Urgenţă adoptată au fost preluate în legislaţia naţională modificările aduse Directivei nr.2002/58/CE. “Legea nr. 506/2004 transpune în dreptul naţional prevederile Directivei nr.2002/58/CE (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice) şi stabileşte obligaţia furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice de a garanta securitatea serviciilor furnizate. În urma amendării Directivei nr.2002/58/CE, accentul s-a mutat pe garantarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal, pentru a  evita distrugerea accidentală sau ilicită, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în legătură cu furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu. Vă prezentăm în continuare principalele obligaţii, introduse prin actul normativ adoptat, în scopul ...

continuare →

În afară de adrenalină, jocurile de noroc aduc şi noi obligaţii pentru organizatori!

Prin Hotărârea Guvernului nr.823/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.616 din 31 august a.c., a fost modificată și completată H.G. nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Notăm, mai jos, câteva din principalele noutăți, în atenția firmelor cu ocupații în domeniu. ● În înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al hotărâri de guvern, dată în aplicare, prin comunicaţii se înţelege comunicaţii electronice, iar prin furnizor de internet se înţelege furnizor de servicii de comunicaţii electronice, astfel cum aceste noţiuni sunt definite de legislaţia în vigoare în domeniul comunicaţiilor electronice. ● În cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. ● În cazul jocurilor de pariuri on-line, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie ...

continuare →