23 Octombrie, 2019

Legislaţie: OUG nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor

Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 303 din 28.05.2013 (M.Of. 303/2013).În vigoare de la 21.05.2013Având în vedere că în luna septembrie a anului curent urmează a înceta mandatele de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi de preşedinte al Secţiei civile şi de proprietate intelectuală a instanţei supreme, prin împlinirea termenului de 3 ani, prevăzut de lege,ţinând seama că în prezent, conform prevederilor legale, procedura de ocupare a funcţiilor de conducere vacante de la nivelul instanţei supreme se desfăşoară, în toate cazurile, după expirarea unui termen de 30 de zile de la vacantarea funcţiei, independent de cauza de încetare a mandatului,întrucât procedura de numire în aceste funcţii se desfăşoară pe parcursul unui calendar ce implică atât Consiliul Superior al Magistraturii, ...

continuare →

CALENDAR FISCAL: Astăzi este ultima zi pentru depunerea formularului 092! Cum îl completăm?

Astăzi, 13 mai 2013, este termenul limită pentru depunerea formularului fiscal 092 – Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.* Cine depune formularul?Formularul 092 se foloseşte la schimbarea perioadei fiscale utilizate la taxa pe valoarea adăugată (TVA), de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal) care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România.Această declaraţie se depune atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale.Declaraţia se depune la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.Sursa foto: Lege5.ro* Cum completăm formularul 092?Secțiunea I „Date de ...

continuare →

ATENŢIE: Se apropie termenul limită pentru depunerea formularului 096! Cum completăm declaraţia?

Mâine, 10 aprilie 2013, este ultima zi de depunere a unor obligaţii fiscale printre care se numără şi Formularul 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal.* Cine depune formularul 096?Formularul (096) se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, întrucât nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizată în anul în curs până la data solicitării nu au depăşit plafonul de scutire de 65.000euro (220.000lei), prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal.Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA se ...

continuare →

ATENŢIE: Astăzi este ultima zi de depunere a formularului 092. Cum completăm declaraţia?

Astăzi, 5 aprilie 2013, este termenul limită pentru depunerea formularului fiscal 092 – Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.* Cine depune formularul?Formularul 092 se foloseşte la schimbarea perioadei fiscale utilizate la taxa pe valoarea adăugată (TVA), de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal) care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România.Această declaraţie se depune atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale.Declaraţia se depune la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.* Cum completăm formularul 092?Secțiunea I „Date de identificare a ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul nr. 354/2013 privind modificarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

Ordinul MFP nr. 354/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 21.03.2013 (M.Of. 152/2013).În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:Art. I. -Instrucţiunile de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:” 1.1. Cod document fiscal – se completează ...

continuare →

Iată cum trebuie să completezi declaraţia ANAF 311!

În cele ce urmează, vă prezentăm instrucţiunile de completare a formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)- e) din Codul fiscal”. Potrivit Ordinului ANAF nr. 418/2012,  formularul 311 se depune, potrivit art. 1563 alin. (10) din Codul fiscal, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată ...

continuare →