21 Octombrie, 2019

ATENŢIE! Este ultima zi pentru depunerea formularului 092

Conform Calendarului fiscal, până la sfârşitul acestei zile trebuie depus formularul 092 – declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.Formularul acesta trebuie depus la organul fiscal competent în termen de cinci zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.Mai jos puteţi consulta informaţii legate de contribuabilii care trebuie să depună formularul 092 şi legate de cum trebuie completat acesta. Lista tuturor obligaţiilor fiscale care trebuie depuse în această lună poate fi consultată AICI.CINE DEPUNE FORMULARUL?Formularul 092 se foloseşte la schimbarea perioadei fiscale utilizate la taxa pe valoarea adăugată (TVA), de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal) care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România. Această ...

continuare →

CALENDAR FISCAL: Mâine este ultima zi pentru depunerea formularului 092!

Mâine, 7 iunie 2013, este termenul limită pentru depunerea formularului fiscal 092 – Declaraţie de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România.Această obligaţie fiscală se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare. Vă prezentăm, în continuare, modalitatea de completare a formularului 092, precum şi alte aspecte ce ţin de depunerea documentului.* Cine depune formularul?Formularul 092 se foloseşte la schimbarea perioadei fiscale utilizate la taxa pe valoarea adăugată (TVA), de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal) care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România. Această declaraţie se depune atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice care desfăşoară ...

continuare →

Legislaţie: OPANAF nr. 618/2013 pentru modificarea anexei nr. 6 la OPANAF nr. 1950/2012 (formular 100)

Ordinul nr. 608/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 04.06.2013 (M. Of. 323/2013).În vigoare de la 04.06.2013Având în vedere prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Art. I. -Anexa nr. 6 “Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie ...

continuare →

Fiscul modifică modul de completare a Formularului 100

Instrucţiunile de completare ale formularului 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” vor fi modificate, conform unui proiect de ordin publicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.Propunerea legislativă urmăreşte modificarea şi completarea Anexei nr. 6 “Instrucţiuni de completare a formularului 100”, la OPANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Mai exact, se referă la declararea dividendelor de virat la bugetul de stat şi local.Potrivit prevederilor art.1 alin.(4^3) din Ordonanţa Guvernului nr. 64/2001, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat au obligaţia declarării dividendelor de virat la bugetul de stat sau local.Având în vedere aceste prevederi, prin OPANAF nr. 1950/2012, această obligaţie a fost inclusă în declaraţia 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, ca poziţie distinctă, la rândul 25 ...

continuare →