15 Noiembrie, 2019

Studiu de caz- Plata salariului pe durata timpului în care s-a prestat munca exonerează angajatorul de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat?

Prin cererea înregistrată sub nr. 591/114/2009 reclamantul I.B. a chemat în judecată pe pârâta SC „ G. „ SRL Buzău solicitând obligarea acesteia la plata drepturilor salariale pentru lunile septembrie , octombrie , noiembrie 2008 , în cuantum de 4200 lei , actualizate cu rata inflației la data plații şi cu dobânda legală , la 1252,48 lei reprezentând diferența dintre salariul de încadrare şi timpul efectiv lucrat (ore suplimentare) în perioada iulie –octombrie 2008 , 1400 lei sumă echivalentă perioadei de preaviz prevăzută de Codul Muncii şi Contractul individual de muncă , cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.În motivarea acțiunii, reclamantul a arătat că, în perioada 01.06.2008 – 05.12.2008, a fost salariatul pârâtei conform contractului de muncă înregistrat la ITM sub nr. 1038/306348/2008.Prin dispoziția nr. 333/2008, i s-a comunicat că la data de 22.12.2008 i s-a desfăcut contractul de muncă în temeiul art. 65 din Codul Muncii, fără să-i fi acordat preavizul ...

continuare →