12 Noiembrie, 2019

Comisionul de risc perceput de bancă în contractul de credit

Ca răspuns la plângerea formulată de Volksbank România, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a precizat că un stat membru al Uniunii poate limita comisioanele bancare percepute de creditor. Precizările CJUE privind întinderea protecţiei consumatorilor acordată în cadrul contractelor de credit au fost formulate prin Hotărârea în cauza C-602/10 având ca părţi SC Volksbank România SA şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi. În discuţie, se află dispoziţiile a două reglementări, cea comunitară şi norma românească, aceasta din urmă fiind contestată de Volksbank. Directiva privind contractele de credit pentru consumatori prevede că, în domeniile pe care le armonizează, statele membre nu pot menţine sau introduce în legislaţia lor naţională dispoziţii diferite faţă de cele stabilite de directivă. Totuşi, afirmă CJUE, directiva nu împiedică statele membre să aplice, în conformitate cu dreptul Uniunii, dispoziţiile acestei directive unor domenii care nu ţin de domeniul său de ...

continuare →