21 Octombrie, 2019

Noua Constituţie reglementează accesul gratuit la varianta electronică a Monitorului Oficial

În cadrul şedinţei de ieri a Comisiei de revizuire a Constituţiei României, a fost adoptat un amendament prin care se prevede că accesul la varianta electronică a Monitorului Oficial este gratuit şi nu poate fi îngradit.Amendamentul, adoptat cu unanimitate de voturi, presupune introducerea unui nou alineat (2), la articolul 78, cu următorul cuprins:“Accesul la varianta electronică a Monitorului Oficial este gratuit şi nu poate fi îngrădit”.Sursa foto: Lege5.roSursa: Mediafax ...

continuare →

Se va înfiinţa o comisie pentru inventarierea şi predarea arhivei DGPA-ului

A fost lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre al Ministerului Justiţiei care prevede înfiinţarea unei comisii pentru inventarierea şi predarea arhivei fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie (DGPA).Arhiva DGPA-ului va fi predată Arhivelor Naţionale.Atribuţiile principale ale comisiei sunt următoarele:- să preia din custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor arhiva DGPA-ului;- să inventarieze arhiva DGPA-ului;- să propună structurii de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei clasificarea, declasificarea sau schimbarea nivelului de secretizare a documentelor inventariate;- să predea dosarele de personal identificate în arhivă către Direcţia Resurse Umane din cadrul Ministerului Justiţiei;- să predea către Arhivele Naţionale celelalte documente, în vederea păstrării lor ca documente cu valoare istorică sau în vederea distrugerii acestora, conform dispoziţiilor legale.Alte preczări din propunerea de act normativ:- Documentele din arhiva DGPA-ului nu vor fi puse la dispoziţia niciunei persoane fizice sau juridice (în afara celor însărcinate special) în timpul desfăşurării activităţii comisiei;- Documentele arhivei nu vor ...

continuare →

MDRT a înfiinţat Comisia de Monitorizare a Achiziţiilor Publice

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a înfiinţat, începând cu data de 13 august 2012, la ordinul ministrului Eduard Hellvig, Comisia de Monitorizare a Achiziţiilor Publice, se arată într-un comunicat de presă al MDRT. Comisia va asigura transparența procedurilor de achiziție publică la nivelul ministerului, al Companiei Naționale de Investiții și al Agenției Naționale pentru Locuințe. Totodată, Comisia va aviza criteriile de selecție a ofertanților și criteriile de adjudecare a ofertelor, astfel încât să fie asigurat un tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți ofertanții de lucrări, produse sau servicii care participă la procedurile de achiziție organizate de MDRT și de instituțiile care funcționează sub autoritatea acestuia. Comisia de Monitorizare a Achizițiilor Publice se va întruni de două ori pe săptămână și va funcționa pe baza unui regulament propriu de organizare și funcționare. Măsura dispusă în cadrul MDRT are ca scop creșterea transparenței, stimularea competiției în procesul de selecție a ofertanților și ...

continuare →