22 Iulie, 2019

Precizări punctuale privind taxa pe valoarea adăugată şi accize

Prin ordine semnate de ministrul finanţelor publice au fost aprobate, recent, trei decizii ale Comisiei fiscale centrale, cu scopul de a se asigura o interpretare şi aplicare unitară a Codului fiscal, în materie de TVA şi accize, în anumite situaţii particulare. ■ Baza de impozitare a TVA pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării La acest capitol din Codul fiscal, art. 137 alin.1) lit.a) prevede că baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni. Prevederea de mai sus se referă la livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât: - trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile (unde baza de impozitare a TVA o constituie ...

continuare →