21 Octombrie, 2019

Legislaţie: Legea nr. 27/2013 privind ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre UE şi România şi a celui dintre CE şi România

Lege nr. 27/2013 privind ratificarea primului Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011, şi a celui de-al doilea Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 22 iunie 2012 şi la Bruxelles la 29 iunie 2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 128 din 11.03.2013 (M.Of. 128/2013) Va intra în vigoare la 14 martie 2013. Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. – Se ratifică primul Memorandum suplimentar de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2011 şi la Bruxelles la 27 decembrie 2011, prin care se actualizează criteriile specifice de politică economică agreate în cadrul Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă ...

continuare →

Produsele cosmetice testate pe animale nu mai pot fi comercializate în UE! De când se aplică această prevedere?

Comisia Europeană a anunţat intrarea în vigoare a interdicţiei totale a testării pe animale pentru produsele cosmetice comercializare în UE. Astfel, potrivit datelor furnizate de CE, astăzi, 11 martie 2013, a intrat în vigoare ultimul termen-limită din procesul de eliminare treptată a testării pe animale pentru produsele cosmetice în Europa. După această dată, produsele cosmetice testate pe animale nu mai pot fi comercializate în UE. Tonio Borg, comisarul european pentru sănătate și protecția consumatorilor, a declarat: „Faptul că astăzi intră în vigoare interdicția totală legată de comercializare reprezintă un semnal important cu privire la importanța pe care Europa o acordă bunăstării animalelor. Comisia se angajează să sprijine în continuare dezvoltarea de metode alternative și să încurajeze țările terțe să adopte și ele abordarea europeană. Acest lucru reprezintă un prilej important pentru Europa de a da un exemplu de inovare responsabilă în domeniul produselor cosmetice fără a face compromisuri cu privire ...

continuare →

Medicamente: un nou simbol introdus pentru a identifica medicamentele supuse unei monitorizări suplimentare

Un triunghi cu vârful în jos  va apărea în scurt timp pe prospectul însoţitor al anumitor medicamente de pe piaţa UE, ca urmare a unui act legislativ adoptat pe 7 martie de către Comisia Europeană. Simbolul va permite pacienţilor și personalului medical să identifice cu uşurinţă medicamentele care sunt supuse unei monitorizări suplimentare, iar textul însoţitor îi va încuraja să raporteze reacţii adverse neprevăzute prin intermediul sistemelor naţionale de raportare. Tonio Borg, comisarul european pentru sănătate şi consumatori, a declarat: „Simbolul este uşor de recunoscut de către pacienţi şi de către personalul medical. El va permite să se obţină informaţii mai multe și de mai bună calitate referitoare la posibilele efecte secundare ale unui medicament, care apoi pot fi analizate amănunţit. O mai mare implicare a pacienţilor în raportarea efectelor secundare este o parte integrantă a sistemului de farmacovigilenţă al Europei şi – din momentul intrării în vigoare – noul ...

continuare →

Comisia Europeană propune un sistem comun de înregistrare electronică la frontieră

Comisia Europeană a lansat o serie de propuneri ce urmăresc crearea unui sistem comun de înregistrare electronică la frontieră, prin care să se asigure o deplasare legală a persoanelor pe teritoriul UE mai rapidă, concomitent cu creşterea nivelului de securitate pentru toate statele membre. Noul complex de controale mai stricte pentru persoanele care intră în spaţiul fără frontiere al UE şi proceduri mai rapide pentru cei care călătoresc frecvent are ca obiectiv final garantarea unei mai mari securităţi. Cetăţenii europeni pot călători liber în spaţiul fără frontiere interne al UE. Străinii care vin în UE beneficiază, de asemenea, de această libertate, odată ce le-a fost controlat paşaportul la unul dintre punctele de intrare în acest spaţiu. Totuşi, numărul celor care sosesc în UE este în creştere, ceea ce ar putea genera unele întârzieri dacă nu se simplifică procedurile astfel încât să permită o gestionare mai eficientă a fluxului de călători. ...

continuare →

Comisia Europeană va finanţa 26 de proiecte de cercetare cu privire la bolile rare

26 de proiecte de cercetare în domeniul bolilor rare vor beneficia de o finanţare de 144 de milioane de euro de la Comisia Europeană. “Proiectele selectate reunesc peste 300 de participanţi din 29 de ţări din Europa şi din întreaga lume, printre care echipe ale unor instituţii universitare prestigioase, IMM-uri şi asociaţii ale pacienţilor. Obiectivul acestui demers este mobilizarea resurselor şi colaborarea dincolo de graniţe, pentru a înţelege mai bine bolile rare şi pentru a găsi tratamente adecvate”, se arată în comunicatul de presă din 28 februarie al Comisiei. Proiectele acoperă un spectru larg de boli rare şi vor avea următoarele obiective: - dezvoltarea de substanţe care să ducă la ameliorarea tratamentelor pentru pacienţi sau la obţinerea de noi tratamente; - o mai bună înţelegere a originilor şi mecanismelor bolilor; - o mai bună diagnosticare a bolilor rare; - eficientizarea modalităţilor de gestionare a bolilor rare în spitale şi în ...

continuare →

România trebuie să înapoieze Comisiei Europene 12,5 milioane de euro din cheltuielile făcute în cadrul PAC

Comisia Europeană a anunţat astăzi că revendică o sumă de 414 milioane de euro de la statele membre, acestea fiind fonduri din cadrul politicii agricole a UE cheltuite incorect. România figurează printre cele 22 de ţări care au bani de returnat. În comunicatul de presă se precizează că “Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăţilor şi cu verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligaţia de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect. Banii revin la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare”. României îi sunt imputate 12,5 milioane de euro pentru deficienţe ale controalelor privind eligibilitatea şi cheltuielile beneficiarilor, dar şi pentru deficienţe în aplicarea de sancţiuni în cadrul măsurii “modernizarea exploataţiilor agricole” (din cadrul FEADR). Extras din tabelul anexat comunicatului de presă – corecţiile ...

continuare →

Previziunile Comisiei Europene – economia UE va creşte treptat

Comisia Europeană consideră că relansarea creşterii economice la nivelul UE se va realiza treptat şi cu paşi mici, în ciuda faptului că situaţia pieţelor financiare a cunoscut îmbunătăţiri substanţiale începând din vara anului anului 2012 După o activitate economică dezamăgitoare în a doua jumătate a anului 2012, potrivit estimărilor CE, creşterea economică va fi de doar 0,1% în 2013, la nivelul UE. Se aşteaptă ca economia zonei euro să se contracte cu 0,3%. Îmbunătăţirea situaţiei de pe piaţa financiară nu s-a reflectat într-o accelerare a creşterii. Totuşi, având în vedere că dezechilibrele din perioada premergătoare crizei continuă să se reducă, economia europeană ar trebui să îşi revină. Pentru 2014 se estimează o creştere economică de 1,6% în UE şi de 1,4% în zona euro. * Şomajul – dată fiind starea economiei în acest an, se aşteaptă o creştere a ratei şomajului până la 11,1% în UE şi 12,2% în zona ...

continuare →