23 Octombrie, 2019

Combaterea fraudei şi a evaziunii fiscale: Comisia ia măsuri concrete

Stabilirea de sancţiuni minime pentru infracţiunile fiscale, un cod de identificare fiscală transnaţional, o cartă a contribuabilului UE şi măsuri comune mai dure împotriva paradisurilor fiscale – acestea sunt doar câteva dintre ideile concrete formulate de Comisie pentru intensificarea luptei împotriva fraudei şi evaziunii fiscale în UE. Comunicarea CE din 27 iunie examinează, printr-o abordare integrată, modalităţile de întărire a măsurilor existente şi expune noi iniţiative posibile în vederea eliminării fraudei şi a evaziunii fiscale în Europa. Conform estimărilor, economia subterană în statele membre reprezintă în medie aproape o cincime din PIB, adică un total de aproape 2 000 de miliarde EUR. Date fiind globalizarea economiei şi progresul tehnologic, este evident că această problemă nu va putea fi rezolvată prin eforturi izolate, la nivel naţional. De aceea, comunicarea prezintă o abordare pe 3 niveluri, prin care evaziunea şi frauda să fie atacate din toate unghiurile posibile. La nivel naţional Statele membre ...

continuare →