21 Noiembrie, 2019

Legislaţie: Metodologia de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar

Metodologia din 20.05.2013 de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 30.05.2013 (M.Of. nr. 311/2013).În vigoare de la 30.05.2013CAPITOLUL IDispoziţii generaleArt. 1. -Prezenta metodologie stabileşte criteriile de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu, precum şi modul de întocmire şi transmitere către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a documentaţiei care stă la baza elaborării ordinului ministrului educaţiei naţionale.Art. 2. -Unităţilor de învăţământ preuniversitar de nivel liceal, cu personalitate juridică, ce fac parte din sistemul naţional de educaţie, li se poate acorda, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, titlul de Colegiu naţional/Colegiu, ca urmare a îndelungatei activităţi educaţionale şi a performanţelor profesionale.Art. 3. -Titlul are următoarele caractere juridice: – este atribuit unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, din sistemul naţional de educaţie; – este netransmisibil; – are valabilitate limitată.Sursa foto: Lege5.roCAPITOLUL IIProcedura de acordareArt. 4. -În funcţie de filiera în ...

continuare →