17 Ianuarie, 2020

Despre unele obligaţii în contractul de leasing

Vedeţi, în cele ce urmează, câteva din obligaţiile părţilor, astfel cum sunt reglementate prin Codul fiscal şi prin O.G. nr. 51/1997, precum şi o soluţie din practica instanţelor. Dispoziţiile privind contractul de leasing, prevăzute prin Art. 25 din Codul fiscal, arată că în cazul leasingului financiar utilizatorul este tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, în timp ce în cazul leasingului operaţional, locatorul are această calitate. Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de către utilizator, în cazul leasingului financiar, şi de către locator, în cazul leasingului operaţional, cheltuielile fiind deductibile, potrivit art. 24. În cazul leasingului financiar utilizatorul deduce dobânda, iar în cazul leasingului operaţional locatarul deduce chiria (rata de leasing). În ce priveşte răspunderea părţilor, art. 14 şi urm. din O.G. nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oficial nr. 9/2000, cu modificările şi completările ulterioare prevăd ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti

Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 89 din 12.02.2013. CAPITOLUL I Modificarea şi completarea unor acte normative în vederea degrevării instanţelor judecătoreşti SECŢIUNEA 1 Modificarea şi completarea Codului de procedură penală Art. I. – Codul de procedură penală, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 281, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: ” 6. soluţionează cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.” 2. La articolul 282, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins: ” 5. soluţionează cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.” 3. La ...

continuare →

Legislaţie: OMJ nr. 359/2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă

Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 359 din 29 ianuarie 2013 pentru aprobarea formularelor utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă prevăzută de art. 1.025 – 1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicat în Monitorul Oficial nr. 69 din 1 februarie 2013 (M.Of. 69/2013). În temeiul dispoziţiilor art. 1.028 alin. (2) şi (4) şi ale art. 1.029 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul justiţiei emite următorul ordin: Art. 1. – Se aprobă formularul de cerere, formularul pentru completarea sau/şi rectificarea formularului de cerere şi formularul de răspuns, utilizate în procedura cu privire la cererile de valoare redusă reglementată de art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu completările ulterioare, ...

continuare →