20 Ianuarie, 2020

Schimbări la Codul rutier – trotinetele electrice, doar pe pistele de biciclete sau pe drumuri unde limita de viteză este sub 50 km/h

Ministerul de Interne schimbă Codul rutier pentru trotinetele electrice, noile prevederi fiind legate de definiția, normele și obligațiile celor care conduc un astfel de vehicul pe drumurile publice. Proiectul de ordonanță prevede că trotinetele electrice sunt vehiculele utilizat pentru transportul unei singure persoane, cu două sau trei roți, articulat cu o bară în partea din față folosită ca dispozitiv de direcție, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu un motor electric ...

continuare →

Cod IBAN transmis eronat

În cazul unui ordin de plată prin virament, codul IBAN a fost furnizat eronat furnizat de plătitor. Întrebarea preliminarea adresată CJUE urmăreşte clarificări în legătură cu ... ...

continuare →

Studiu de caz – Sunt încălcate prevederile Codului Muncii

Prin acţiunea înregistrată pe rolul tribunalului, petentul D. M. a formulat contestaţie împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare nr. 707/404 din 27.07.2009 emisă de Sucursala R.C.F.G., solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună anularea deciziei, deoarece a fost emisă abuziv şi nelegal.În motivarea acţiunii, contestatorul a arătat că, prin decizia nr. 707/404 din 27.07.2009 i-a fost aplicată sancţiunea  disciplinară „retragerea disciplinară pe o perioadă de o lună din funcţia care concura la siguranţa circulaţiei şi trecerea în funcţia de tehnician staţia M…..”, în temeiul art. 191 pct. 2 din Regulamentul 005, măsură ce este abuzivă şi nelegală, probă ce va fi făcută cu înscrisuri şi martori.În drept, contestaţia a fost întemeiată pe dispozițiile art. 268 pct. din Codul muncii.În dovedirea contestaţiei au fost depuse la dosar: Decizia nr. 707/404 din 27.07.2009 şi mai multe acte, tabele cu membrii din conducerea sindicatului evidenta circulației trenurilor extrase ...

continuare →