21 Octombrie, 2019

Executarea silită şi titlul executoriu

Propunem, în cele ce urmează, o incursiune pe tema din titlu, astfel cum este tratată în materie civilă, precum şi referitor la recuperarea creanţelor fiscale. ■ Potrivit Art. 3711 şi urm. din Codul de procedură civilă, o obligaţie stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu şi care nu este adusă la îndeplinire de bunăvoie de debitor, se face prin executare silită, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare. Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinţei acestuia, desfiinţarea unei construcţii, plantaţii ori altei lucrări sau în luarea unei alte măsuri admise de lege. Potrivit Art. 3712 Cod pr.civilă, în cazul în care prin titlul executoriu au fost acordate dobânzi, penalităţi sau alte sume, fără să fi ...

continuare →

Ce se întâmplă dacă o firmă nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale

Potrivit Art. 5802 din Codul de procedură civilă, dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligaţie de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la primirea somaţiei, creditorul poate fi autorizat de instanţa de executare, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părţilor, să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului. Într-o astfel de situaţie, debitorul s-a declarat, însă, nemulţumit de prevederile reglementării citate, pe care le-a apreciat ca fiind neconstituţionale. În plângerea înaintată, autorul a motivat prin aceea că nu ar fi corectă o soluţie prin care, în măsura în care debitorul nu execută obligaţia de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, creditorul să poată solicita instanţei de executare autorizarea de a o îndeplini el însuşi, pe cheltuiala debitorului. În temeiul acestui text de lege, creditorul poate fi autorizat de către instanţa de executare să procedeze la o executare forţată a debitorului. ...

continuare →