19 Octombrie, 2019

Legislaţie: Ordinul ANAF nr. 24/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare fiscale

Ordinul ANAF nr. 24 din 12 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 45 din 21 ianuarie 2013 (M.Of. 45/2013). În temeiul prevederilor: - art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare; - art. 5 alin. (4), art. 82, 83, art. 29622, 29624 și 29625 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; - art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Art. I. - Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare ...

continuare →

Regimul fiscal aplicabil în caz de inactivitate temporară

Declaraţiile fiscale sunt documente prin care se declară impozitele, taxele şi contribuţiile datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia calculării impozitelor şi taxelor revine plătitorului; bunurile şi veniturile impozabile, în cazul în care, potrivit legii, stabilirea impozitului şi a taxei se face de organul fiscal; impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa impozite şi taxe. Regimul fiscal aplicabil în caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, se supun dispoziţiilor Codului de procedură fiscală. Astfel, conform art. 81 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, în caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte ...

continuare →