17 Iunie, 2019

ÎCCJ: Nu este obligatorie forma autentică (notarială) la încheierea unui antecontract pentru a se obține ulterior o hotărâre care să țină loc de act autentic referitor la un imobil

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis prin Decizia nr. 23/03.04.2017 că: În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1.279 alin. (3) teza întâi șiart. 1.669 alin. (1) din Codul civil, nu este obligatorie forma autentică la încheierea promisiunii de vânzare a unui bun imobil, în vederea pronunțării unei hotărâri care să țină loc de act autentic. ...

continuare →

Studiu de caz. Acțiune privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare referitor la un teren extravilan

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta T.C. S.R.L. prin lichidator, Cabinet Individual Insolvenţă C.L., a chemat-o în judecată pârâta N.C., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei să încheie cu reclamanta act autentic de vânzare cumpărare cu privire la imobilul situat în extravilanul localităţii G. înscris în CF 52278 Feleacu, nr. cadastral 52278, în caz contrar hotărârea să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare, să se dispună intabularea dreptului de proprietate al reclamantei în CF cu cheltuieli de judecată. ...

continuare →

Noul Cod Civil şi domeniul energiei II

În materie contractuală, art. 102 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 vine să confirme regula anterioară, astfel încât contractul va fi supus dispozițiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce privește încheierea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea sa. Modificarea contractului se va face, potrivit alin. (2) al art. 102 cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de legea în vigoare la data modificării, elementele nemodificate urmând a fi supuse regulii stabilite la alin. (1). În ceea ce privește raporturile juridice născute ulterior intrării în vigoare a Noului cod civil, potrivit alin. (5) al art. 6 din acest act normativ, actele şi faptele juridice încheiate sau, după caz, produse ori săvârșite după intrarea în vigoare a noii reglementari vor fi supuse prevederilor legii noi. Acest principiu al aplicării imediate a legii civile noi este confirmat şi de prevederile art. 5 din Legea nr. 71/2011. În Legea nr. ...

continuare →

Noul Cod Civil şi domeniul energiei

Anul 2012 se anunţă a fi unul important pentru sectorul energiei, în condiţiile în care guvernul se pregăteşte de privatizări masive în domeniu, iar restructurările se vor face prin mecanisme combinate de listări la Bursa de Valori pentru marii operatori. Acestea sunt combinate, la rândul lor, cu privatizări prin vânzarea pachetelor minoritare, privatizări prin externalizarea unor centrale, privatizări prin vânzarea unor pachete de acţiuni unor asociaţii de salariaţi. În acest context, prevederile noului cod civil şi implicaţiile sale pentru domeniul energiei devin cu atât mai importante. Printre elementele de noutate cuprinse în noul Cod civil se regăseşte şi reglementarea, pentru prima oară, cu caracter general, a unor contracte speciale, dintre care, reţinem ca fiind de interes pentru sectorul energie, petrol şi gaze, contractul de furnizare. Acest contract special este reglementat în art. 1.766-1.771 din capitolul III al Titlului IX denumit „Diferite contracte speciale”. Contractul de furnizare este, în noua reglementare, ...

continuare →