12 Noiembrie, 2019

Ce trebuie făcut pentru stimularea IMM-urilor

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a identificat 12 prioritati pe care autoritatile trebuie sa le aiba in vedere astfel incat sa asigure dezvoltarea sectorului IMM. Potrivit Comunicatului din partea Biroului de presă al CNIPMMR, lista Consiliului cuprinde următoarele: ● iniţierea unei noi Legi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care să asigure implementarea deplină la nivel naţional a Small Business Act (SBA), aplicarea principiului „Reglementaţi mai întâi pentru IMM-uri” şi creşterea treptată de la 0,4% la 1% din PIB a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de dezvoltare, a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, pentru perioada 2012-2020; ● creşterea sumelor alocate programelor de înfiinţare şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, cu alocarea prioritară a 300 milioane euro pentru susţinerea financiară a programului start-up ...

continuare →