23 Octombrie, 2019

Cum se eliberează Cardul European de Sănătate?

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) este documentul care conferă titularului dreptul de a beneficia de asistența medicală necesară în cursul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Cardul european se eliberează asiguratului numai în situația deplasării acestuia pentru ședere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, putând fi utilizat de către asigurații din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România numai pe teritoriul Uniunii Europene. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni. În vederea eliberării cardului, persoana asigurată va depune la casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență o cerere și documente care să ateste calitatea de asigurat. CERERE-TIP pentru eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate Către Casa de Asigurări de ...

continuare →

Cum obţinem reţeta electronică? Ghid pentru pacienţi

Pentru a beneficia de reţete în regim compensat, pacientul trebuie să fie asigurat sau să primească o decizie de tratament într-un Program Naţional de Sănătate (PNS), să aibă un CNP şi un act de identitate valabil. Pentru a intra în posesia unei reţete, asiguratul trebuie să se prezinte la medic. Acesta verifică calitatea de asigurat al pacientului, dar şi alte documente medicale care sunt în favoarea prescripţiei – decizie de tratament de la comisie PNS-Boli Cronice, scrisoare medicală de la medicul specialist, alte reţete anterioare, bilete externare etc. Asiguratul este informat de către medic şi cu privire la preţul de referinţă şi cel de vânzare în farmacie a medicamentelor, prezentând pacientului cea mai bună opţiune atât din punct de vedere medical, cât şi financiar. Pacientul ridică reţeta prescrisă la medic şi merge la farmacie. Aici poate ridica medicaţia numai pe bază de reţetă şi act identificare (condiţie valabilă şi pentru ...

continuare →

S-a modificat Legea privind reforma în domeniul sănătăţii

În Monitorul Oficial 647 din 9 septembrie s-a publicat Ordonanţa de urgenţă 73 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Actul normativ privind reforma sănătăţii s-a constituit în vederea eficientizării activităţii instituţiilor din domeniul sanitar şi a funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate, în acord cu priorităţile Guvernului de reformă în administraţia publică. Vom prezenta câteva dintre cele mai importante modificări şi completări la Legea nr. 95/2006: 1. S-a modificat articolul 28, alineatul (7), în care se precizează că “Ministerul Sănătăţii, ca autoritate naţională în domeniul sănătăţii, exercită controlul asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate, din punctul de vedere al aplicării politicilor şi programelor în domeniul sanitar, aprobate de Guvernul României, şi realizează coordonarea funcţionării eficiente a sistemului de asigurări sociale de sănătate organizat prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate”. 2. S-a modificat articolul 209, alineatul (4), în care ...

continuare →

S-au aprobat criteriile de alocare a fondului de redistribuire pe casele de asigurări de sănătate

Prin Ordinul 1276 din 26 august 2011, publicat în Monitorul Oficial 623 din 1 septembrie 2011, s-au aprobat criteriile de alocare a fondului de redistribuire pe casele de asigurări de sănătate. Ce este fondul de redistribuire ? Fondul de redistribuire se utilizează pentru echilibrarea bugetelor caselor de asigurări de sănătate. El se constituie în cota de 98% din cota de 37% rămasă în contul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate după deducerea cotei de 60%, repartizată caselor de asigurări de sănătate proporţional cu veniturile realizate la nivel teritorial şi a cotei de 3% pentru cheltuieli de administrare, funcţionare şi capital ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi caselor de asigurări de sănătate. Care este rolul criteriilor de alocare pe case de asigurări de sănătate ? Criteriile de alocare pe case de asigurări de sănătate urmăresc accesul echitabil al asiguratului la servicii de sănătate, prin egalizarea puterii de cumpărare a ...

continuare →

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Un ordin comun, emis de ANAF, Casa Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi ANOFM aprobă obligaţiile care revin oficiilor nominalizate de Casa Naţională de Pensii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare şi transmitere a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”. Ordinul cu nr.1930/623/431/186 a fost publicat în Monitorul oficial nr.254 din 11 aprilie a.c. Actul normativ se referă la persoanele fizice şi juridice ce au calitatea de angajator sau entităţi asimilate angajatorului, care au obligaţia depunerii “Declaraţiei ” prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin intermediul portalului e-România, cu derogarea potrivit căreia, până la 1 iulie 2011, declaraţia se poate depune la organul fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice, în format hârtie, semnată şi ...

continuare →