11 Decembrie, 2019

Clauza de neconcurenţă

La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot negocia şi cuprinde în contract o clauză de neconcurenţă prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurenţă. (art. 21). Condiţii de valabilitate Clauza de neconcurenţă îşi produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret următoarele elemente: 1. activităţile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului; 2. cuantumul lunar indemnizaţiei de neconcurenţă; 3. perioada pentru care îşi produce efectele clauza de neconcurenţă; 4. terţii în favoarea cărora se interzice prestarea activităţii; 5. aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiţie cu angajatorul. Indemnizaţia de ...

continuare →