21 Octombrie, 2019

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene dă o soluţie contrară principiilor propuse de ACTA!

În hotărârea pronunţată în cauza C-360/10, CJUE a statuat că administratorul unei reţele sociale online nu poate fi constrâns să instituie un sistem de filtrare general, care să-i vizeze pe toţi utilizatorii săi, pentru a preveni utilizarea ilicită a operelor muzicale şi audiovizuale. O asemenea obligaţie nu ar respecta interdicţia de a impune unui asemenea furnizor o obligaţie generală de supraveghere, nici cerinţa de a asigura un just echilibru între, pe de o parte, protecţia dreptului de autor şi, pe de altă parte, libertatea de a desfăşura o activitate comercială, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi libertatea de a primi şi de a transmite informaţii. Astfel cum se arată în Comunicatul CJUE – din 16 februarie a.c. – referitor la hotărârea pronunţată, în cauza dezbătută este implicată, pe de o parte, SABAM, o societate belgiană de gestiune care reprezintă autorii, compozitorii şi editorii de opere muzicale. În această ...

continuare →

CE trimite Bulgaria şi România înaintea Curţii de Justiţie pentru nerespectarea normelor UE privind piaţa gazelor naturale

Existenţa în UE a unei pieţe interne competitive a energiei constituie cea mai bună garanţie pentru asigurarea securităţii aprovizionării şi pentru garantarea unor preţuri la energie accesibile. O piaţă internă eficientă şi funcţională a gazelor naturale va oferi consumatorilor posibilitatea de a alege între diferitele societăţi şi va contribui la asigurarea caracterului accesibil al energiei. Pentru a permite aceasta alegere, legislaţia UE urmăreşte facilitarea comerţului transfrontalier cu gaze naturale şi creşterea capacităţii pieţelor gazelor. Comisia Europeană consideră că Bulgaria şi România nu s-au aliniat încă pe deplin la normele UE privind piaţa gazelor naturale şi, prin urmare, a trimis, pe 24 noiembrie, aceste ţări înaintea Curţii Europene de Justiţie. Comerţul transfrontalier este posibil numai dacă toţi participanţii la piaţă au acces egal la reţelele pentru transportul gazelor naturale în scopul aprovizionării clienţilor. Pentru a garanta acest acces egal al terţilor la reţea, este important să se pună la dispoziţie pe piaţă ...

continuare →

Circul Globus face senzaţie la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene!

Prin Hotărârea în cauza C-283/10 privind diferendul dintre Circul Globus Bucureşti şi Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor, ICCJ a apreciat că Directiva privind dreptul de autor nu a fost transpusă corect în legislaţia română. Prevederea din legea română privind dreptul de autor care instituie o gestiune colectivă obligatorie a dreptului de comunicare a operelor muzicale către un public care este prezent fizic la locul de provenienţă a comunicării este contrară dreptului Uniunii. Legea română privind dreptul de autor prevede că titularii drepturilor de autor îşi pot exercita aceste drepturi în mod individual sau, pe bază de mandat, prin organismele de gestiune colectivă. De asemenea, legea prevede că gestiunea colectivă este obligatorie în anumite cazuri, printre care se numără şi cel privind exercitarea dreptului de comunicare publică a operelor muzicale. În cazurile în care gestiunea colectivă este obligatorie, organismele de gestiune colectivă îi reprezintă ...

continuare →

Interzicerea unei contrafaceri pronunţată de o instanţă naţională sesizată în calitate de instanţă compententă în domeniul mărcilor comunitare se extinde, în principiu, la întregul teritoriu al Uniunii

“O măsură coercitivă – precum plata unor penalităţi cu titlu cominatoriu – care urmăreşte garantarea acestei interdicţii produce, în principiu, efecte pe acelaşi teritoriu. Regulamentul privind marca comunitară stabileşte un sistem comunitar al mărcilor care conferă întreprinderilor dreptul de a dobândi mărci comunitare care să se bucure de o protecţie uniformă şi care să producă efecte pe întregul teritoriu al Uniunii.” Astfel a decis Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în Cauza C-235/09 DHL Express France SAS/Chronopost SA. În susţinerea hotărârii pronunţate, CJUE arată că pentru a asigura această protecţie, regulamentul prevede că statele membre desemnează pe teritoriul lor „instanţe competente în domeniul mărcilor comunitare” care au competenţă în materia acţiunilor în contrafacere şi, în cazul în care dreptul intern o permite, în materia acţiunilor privind posibila contrafacere a unei mărci comunitare. Atunci când o instanţă competentă în domeniul mărcilor comunitare constată o contrafacere sau riscul contrafacerii unei mărci comunitare, ...

continuare →