18 Iulie, 2019

Instrumente unionale adoptate și jurisprudența CJUE – selecție iunie 2019

LegislaţieRegulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011Dată publicare JO UE: 25.06.2019 ● Dată intrare în vigoare: 15.07.2019 ● Se aplică de la: 16.07.2021 Regulamentul se aplică unei game largi de produse care fac obiectul legislației de armonizare a Uniunii, în măsura în care nu există dispoziții specifice cu același obiectiv.Produsele pot fi introduse pe piața Uniunii numai în cazul în care există un operator economic stabilit pe teritoriul unui stat membru. Prin operator economic se înțelege un producător stabilit în Uniune, un importator atunci când producătorul nu este stabilit în Uniune, un reprezentant autorizat al producătorului care are sediul pe teritoriul unui stat membru și a fost mandatat în scris de producător, sau un furnizor de servicii de logistică în ceea ce privește ...

continuare →

Când există dreptul la compensație pentru întârzierea prelungiă a unui zbor?

Dreptul la compensație pentru întârzierea prelungită a unui zbor se aplică și zborurilor cu legătură directă către un stat terț cu escală în afara UE. Schimbarea aeronavei cu ocazia escalei nu schimbă cu nimic faptul că două sau mai multe zboruri care fac obiectul unei rezervări unice trebuie considerate un singur zbor cu legătură directă.Astfel s-a pronunţat CJUE prin Hotărârea din data de 31.05.2018 în  cauza C-537/17. Menționam faptul că CJUE s-a pronunţat în sensul mai sus arătat  în cadrul unui litigiu între doamna Claudia Wegener, pe de o parte, și Royal Air Maroc SA, pe de altă parte, în legătură cu o compensație solicitată din cauza întârzierii prelungite a unui zbor. Ce a declanşat litigiul principal în discuţie?Doamna Wegener a încheiat cu Royal Air Maroc un contract de transport aerian concretizat printr-o rezervare unică care îi permitea să se deplaseze de la Berlin (Germania) la Agadir (Maroc) și care prevedea o escală ...

continuare →