28 Ianuarie, 2020

Valorificarea prin vânzare silită a bunurilor imobile ale debitorului în vederea recuperării creanțelor fiscale

Noul Cod de procedură fiscală, asemenea vechiului Cod, instituie o procedura de valorificare a bunurilor imobile în vederea recuperării creanțelor fiscale prin procedura vânzării silite, urmând ca regulă procedura de vânzare silită a imobilelor reglementată... ...

continuare →