14 Noiembrie, 2019

Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere

Legislaţia în vigoare care reglementează acest proces se centrează pe ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere. Actul normativ prevede ca la data programării, respectiv la data susținerii probelor de examen, candidații trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condițiile de vârstă, să fie apți din punct de vedere medical, să facă dovada pregătirii teoretice și practice prin cursuri organizate în condițiile legii. Documentele care trebuiesc incluse în dosarul de examinare sunt: a) cererea-tip, semnată de candidat; b) fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor, emisă de unitatea autorizată; c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate; d) copia actului de identitate valabil; e) chitanțele de plată a taxelor aferente obținerii permisului de conducere; f1) copia permisului de conducere ori a dovezii înlocuitoare cu drept de circulație, sau f2) originalul permisului de conducere și traducerea legalizată a acestuia, în cazul permiselor de conducere ...

continuare →

Legea privind auditul de siguranţă rutieră, republicată în Monitorul Oficial

Legea privind auditul de siguranţă rutieră nr. 265/2008, a fost republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 608 din 23/08/2012, sub o nouă denumire: „Legea privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră”. Citeşte Legea nr. 265/2008, republicată, aici! Actul normativ stabileşte cadrul instituţional şi modul de gestionare a siguranţei circulaţiei pe reţeaua rutieră. Scopul prezentei legi este acela de a asigura şi a creşte gradul de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, de a preveni pierderea de vieţi şi vătămarea integrităţii corporale a persoanelor, precum şi evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulaţie. Legea cuprinde prevederi referitoare la dobândirea şi încetarea calităţii de auditor/inspector de siguranţă rutieră, evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere, auditul şi inspecţiile de siguranţă rutieră, informaţii privind cadrul instituţional în domeniul gestionării siguranţei circulaţiei rutiere, precum şi sancţiunile care se vor aplica auditorilor/inspectorilor de siguranţă rutieră. Legea cuprinde şi 4 anexe, după cum urmează: ...

continuare →