26 Aprilie, 2019

Capitol nou în Codul Muncii : Telemunca. Vezi alte modificari propuse!

Revenim asupra propunerilor de modificare a Codului Muncii, iniţiate de Blocul Naţional Sindical, prin lansarea simultană a unui proiect de lege şi a unei campanii naţionale de strângere de semnături pentru înaintarea acestuia către Parlament. În cadrul unui articol anterior, am prezentat modificările referitoare la contractul individual de muncă pe perioadă determinată, perioada de probă, clauza de neconcurenţă, delegare şi detaşare. În cele ce urmează, vom aborda elementele incluse în propunerea legislativă BNS, care vizează contractul de muncă temporară, contractul de muncă individual cu timp parţial, telemunca, timpul de muncă şi de odihnă şi salarizarea. Contractul de muncă temporară Popunerea de act normativ include în capitolul VII. Munca prin agent temporar articolele 94 – 95. Conform acestora, contractul de muncă temporară este un contract individual de muncă ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară şi salariatul temporar, de regulă, pe perioadă nedeterminată. În perioada dintre două misiuni, ...

continuare →

Ce trebuie să ştii despre încheierea contractului individual de muncă?

Săptămână aceasta vă propunem o serie de articole referitoare la reglementările legislative privind contractul individual de muncă, conform Codului Muncii publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011. Astfel, în cele ce urmează vom debuta cu informaţiile referitoare la încheierea contractului individual de muncă. Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. În primul rând, vârsta la care legislaţia prevede că persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă este de 16 ani. Însă, aceasta poate încheia contract de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, în condiţiile în care nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. Contractul individual de muncă se încheie ...

continuare →