24 August, 2019

Industria la începutul anului: comenzile noi în creştere, cifra de afaceri în scădere

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, pentru luna ianuarie a anului 2013 s-au înregistrat două tendinţe opuse în ceea ce priveşte situaţia pe domeniul industriei, respectiv scăderea indicilor valorici ai comenzilor noi şi creşterea indicilor valorici ai cifrei de afaceri. 1. Comenzi noi în industrie Astfel, în luna ianuarie 2013, comenzile noi din industrie, pe total (piaţa internă şi piaţa externă), au crescut în termeni nominali faţǎ de luna precedentă cu 6,7% şi au scǎzut faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 7,4%. Ianuarie 2013 comparativ cu decembrie 2012 Comenzile noi din industrie, în luna ianuarie 2013, comparativ cu luna precedentă, au crescut cu 6,7%, datorită creşterilor înregistrate în industria bunurilor de capital (+18,4%) şi în industria bunurilor de uz curent (+10,0%). Scăderi s-au înregistrat în industria bunurilor intermediare (-8,5%) şi în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-6,1%). Ianuarie 2013 comparativ cu ianuarie 2012 Comenzile noi din ...

continuare →

Taxa de autorizare a concentrărilor economice

Prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 624/2011, publicat în M.Of.nr. 559 din 5 august a.c., au fost modificate şi completate unele prevederi din Instrucţiunile  date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.400/2010. ● Obligaţia de plată. Potrivit amendamentelor aduse la Instrucţiuni, sunt obligate la plata taxei de autorizare a concentrărilor economice, instituită potrivit prevederilor art. 32 din lege, persoana, întreprinderea sau întreprinderile care a/au înaintat Consiliului Concurenţei notificarea, potrivit prevederilor Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.385/2010, şi care a/au obţinut autorizarea potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) sau alin. (4) lit. b) ori c) din lege. ● Cifra de afaceri reprezintă, în sensul Instrucţiunilor,  cifra de afaceri netă potrivit situaţiei veniturilor şi cheltuielilor din situaţiile ...

continuare →

Raportările contabile la 30 iunie 2011 se depun până la 16 august 2011!

Ministrul finanţelor publice a aprobat, prin ordinul nr. 2234 publicat în M.Of.nr.483 din 7 iulie a.c., Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2011 care se aplică de persoanele care urmează Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, denumite în continuare în înţelesul prezentului ordin entităţi. ...

continuare →