18 Iulie, 2019

Chiria şi utilităţile – cheltuieli deductibile

O persoană fizică nerezidentă este administrator la o societate persoană juridică română.  Pentru că locuiește în România mai mult de 183 zile a obținut certificat de înregistrare. Cheltuielile cu chiria și utilitățile pentru apartamentul închiriat sunt cheltuieli deductibile (factura se emite pe numele societății)? Conform prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 23 din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă  este orice persoană fizică ce îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii: a) are domiciliul în România; b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat; d) este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un stat străin. Prin excepţie de la prevederile lit. a) – d), nu este persoană fizică rezidentă ...

continuare →

Chiria – cheltuială deductibilă sau avantaj?

O societate pune la dispoziția unui salariat, în mod gratuit, un imobil luat în chirie. Imobilul este situat în localitatea unde societatea își desfasoară activitatea, dar alta decât cea în care salariatul își are domiciliul stabil. Suprafața imobilului pus la dispoziție se încadrează în suprafața prevăzută în Legea locuinței. Este deductibilă cheltuiala cu chiria la calculul impozitului pe profit, sau se consideră că e vorba de un avantaj primit în legătură cu o activitate dependentă care ar trebui impozitat la salariat? Potrivit prevederilor art. 55 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, avantajele, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la: cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci casnice, precum şi alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un preţ mai mic decât preţul pieţei. Potrivit prevederilor pct. 69 din Normele metodologice dat ...

continuare →