14 Noiembrie, 2019

Actele de stare civilă vor fi emise în conformitate cu prevederile noului Cod civil

Ministerul Administraţiei şi Internelor a redactat textul unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă. Actul normativ propus se află în fază de dezbatere publică, până la 11 august a.c., pe site-ul ministerului. Potrivit dispoziţiilor art. 214 lit. b) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în termen de 60 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I (10 iunie 2011), Guvernul trebuie să îndeplinească procedurile constituţionale necesare adoptării proiectului de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare. În acest sens, pentru a pune în acord legislaţia specială cu soluţiile consacrate de noul Cod civil, proiectul propune modificarea şi completarea corespunzătoare a Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Astfel, sunt operate revizuiri ale ...

continuare →