18 Ianuarie, 2020

Achiziţiile publice se fac după reglementări modificate

Ordonanța de urgență nr. 45/2018 modifică şi completează acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, în intenţia de a se putea trece la implementarea urgentă a unor proiecte de investiţii majore – aşa cum se arată în expunerea de motive a actului normative emis de Guvern.Ordonanţa de urgenţă, publicată în Monitorul oficial nr. 459/2018, modifică şi completează: Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale şi Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Reţinem câteva direcţii generale, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Domeniu de aplicare – Praguri• Legea se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă a unui contract de servicii, în cazul în care una dintre condiţii – care a fost acum modificată – este aceea ca valoarea estimată, fără TVA, a contractului să fie egală sau mai mare decât pragul de 994.942 lei, prag prevăzut pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de produse ...

continuare →