12 Decembrie, 2019

Hotărârea CEDO în cauza Creangă împotriva României

În Monitorul Oficial nr. 613 din data de 27 august 2012 a fost publicată Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 23 februarie 2012 în cauza Creangă împotriva României. La originea cauzei se află Cererea nr. 29.226/03 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, Sorin Creangă (reclamantul), a sesizat Curtea la 4 septembrie 2003 în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (convenţia). Actul normativ a intrat în vigoare ieri, 27 august 2012. Citeşte textul integral al Hotărârii CEDO aici! Îţi place LegeStart.ro? Acum ne găseşti şi pe: ...

continuare →

CSM propune modificări la reglementările privind restituirea taxei de poluare

Aşa cum arătam zilele trecute, Consiliul Suprem al Magistraturii a înaintat primului – ministru un memoriu prin care se pronunţă pentru amânarea intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, prevăzută pentru 1 septembrie. Potrivit unei informaţii de ultimă oră, Codul de procedură civilă va intra în vigoare, în urma acestui demers, numai la 1 februarie 2013! Faţă de prezentarea succintă anterioară, cu privire la motivele pentru care – în opinia CSM – se impune decalarea şi completarea Codului de procedură civilă, în cele ce urmează atragem atenţia asupra propunerilor de modificări legislative în domeniul taxei de înmatriculare, în sensul instituirii unei proceduri administrative de restituire a taxei de poluare, cu consecinţa degrevării instanţelor judecătoreşti În argumentarea CSM, se reaminteşte că prin decizia Curţii Europene de Justiţie în cazul C-402/09 (Tatu), taxa de poluare auto din România a fost declarată ca fiind incompatibilă cu legislaţia UE. Prin hotărârea pronunţată în ...

continuare →

Când se poate adresa o persoană vătămată Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO)

Deseori, cetățenii se adresează BCC întrucât doresc informații privind posibilitatea/ procedura de rezolvare pe cale legală a problemelor cu care se confruntă. Întâlnirea dintre consilierul BCC și cetățean reprezintă un pas intermediar în luarea unei decizii de către acesta din urmă. Astfel, consilierii BCC interacţionează zilnic cu persoane ce solicită informații cu privire la modalitatea de adresare către autoritățile locale, dar și către cele internaționale. De fiecare dată, solicitanţii primesc informații actualizate care au puterea de a schimba hotărârile persoanelor cu privire la direcţiile lor de acţiune. Situaţia doamnei S. se încadrează perfect în acest model: Problema: Doamna S. s-a adresat BCC considerând că i-au fost încălcate flagrant drepturile care sunt prevăzute de Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și de Constituție. De asemenea, domnia sa este de părere că autoritatea publică locală din oraşul în care locuieşte i-a periclitat drepturile. De aceea, doamna S. a ...

continuare →

CEDO s-a pronunţat într-o cauză referitoare la taxa de poluare

Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat la 7.05.2012 într-o cauză în care mai mulţi reclamanţi acuzau caracterul discriminatoriu al taxei de poluare în raport cu dreptul Uniunii Europene (Ioviţoni şi alţii c. României, nr. 57583/10). CEDO a declarat, în unanimitate, această cerere inadmisibilă. Cererea în speţă a fost formulată de reclamanţii Coriolan Gabriel Ioviţoni şi Paraschiva Anghel, doi cetăţeni români născuţi în 1975 şi 1959, domiciliaţi în Lugoj şi, respectiv, Arad. Cea de-a treia reclamantă, S.C. HOLTZVER S.R.L., este o persoană juridică – societate comercială cu răspundere limitată, creată în 4 martie 2005, cu sediul social la Baia Mare. Reclamanţii au dorit să înmatriculeze în România automobile pe care le cumpăraseră din ţările Uniunii Europene. Pentru a putea înmatricula maşinile respective, aceştia au trebuit să achite o taxă de poluare către Stat, cuprinsă între 400 şi 2000 euro, în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 50/2008. După ce au plătit această ...

continuare →

Speţă referitoare la retrocedare: Andreescu Murăreţ şi alţii contra României – Încălcarea dreptului de proprietate

Vă prezentăm o speţă referitoare la retrocedare, prezentă pe site-ul JurisprudenţaCEDO.com. definitivă la 28 iunie 2010  (Cererea nr. 4.867/04) În Cauza Andreescu Murăreţ şi alţii împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: Josep Casadevall, preşedinte, Elisabet Fura, Corneliu Bârsan, Bostjan M. Zupancic, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis Lopez Guerra, judecători, şi Santiago Quesada, grefier de secţie, după ce a deliberat în camera de consiliu la data de 15 decembrie 2009, pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la această dată: PROCEDURA 1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 4.867/04) îndreptată împotriva României, prin care patru cetăţeni ai acestui stat, doamnele Elena Andreescu Murăreţ sş Maria Andreescu şi domnii Valentin-Georgin Andreescu şi Ioan Andreescu (reclamanţii), care au sesizat Curtea la data de 10 noiembrie 2003 în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenţia). 2. Reclamanţii ...

continuare →

Speţă referitoare la discriminare: Tehleanu c. României – Restituire impozit nedatorat reţinut ilegal de către stat

Dacă tot vorbim azi despre discriminare, vă prezentăm o speţă referitoare la discriminare, găsită pe site-ul JurisprudenţaCEDO.com. Prezentarea speţei PROCEDURA 1.  La originea cauzei se află cererea (nr. 1578/03) introdusă împotriva României şi prin care un cetăţean al acestui stat, Dl. Gheorghe Tehleanu (“reclamantul”), a sesizat Curtea la 4 decembrie 2002 în temeiul articolului 34 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale (“Convenţia”). 2. Reclamantul a fost reprezentat de Dna. Constantin Cojocariu, avocat în Iaşi. Guvernul român (“Guvernul”) a fost reprezentat de agentul acestuia, Dl. Răzvan-Horaţiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 3. La 23 martie 2007, Curtea a decis să comunice cererea Guvernului. Aşa cum este permis de articolul 29 alin. 3 din Convenţie, Curtea a decis, de asemenea, să fie examinate în acelaşi timp admisibilitatea şi fondul cauzei. ÎN FAPT 1. CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 4.  Reclamantul s-a născut în 1950 şi locuieşte în Iaşi. 5. În ...

continuare →

CEDO: autorităţile române au încălcat accesul la justiţie în cazul victimelor unui accident rutier

CEDO a comunicat, în data de 13 martie 2012, hotărârea în cauza Şega c. României (nr. 29022/04), se arată pe site-ul JurisprudenţaCEDO.com. Cererea în speţă a fost iniţiată de către reclamanţii Titus şi Ecaterina Şega, cetăţeni români născuţi în 1925 şi, respectiv, 1935, decedaţi la 12 iunie 2007 şi, respectiv, 25 aprilie 2011. Moştenitorii acestora, Sorin Şega şi Dan Laurenţiu Şega, şi-au exprimat dorinţa să continue cererea părinţilor în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Prezentarea speţei La 25 mai 1990, Titus şi Ecaterina Şega au fost victimele unui accident rutier în timpul unei călătorii în Germania, accident provocat de către un terţ, de asemenea cetăţean român. Automobilul lor a fost distrus integral, iar reclamanţii au suferit răni grave. La 24 mai 1993, printr-o scrisoare recomandată, Titus şi Ecaterina Şega au introdus o acţiune în daune-interese formulată împotriva societăţilor de asigurare a celor două vehicule implicate şi contra celuilalt şofer ...

continuare →