11 Decembrie, 2019

CEDO a decis în favoarea unui medic român absolvent de drept, care nu a fost lăsat să practice avocatura

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat dreptate unui medic român, absolvent de Drept şi care a trecut examenul de barou, dar nu a fost admis la stagiatură, fiind pus să aleagă între practica medicală şi profesia de avocat, CEDO a hotărât că, în cazul acestuia, a fost încălcat dreptul la viaţă privată.Curtea a arătat că este improbabil ca reclamantul să fi prevăzut că nu va putea practica avocatura şi medicina, în condiţiile în care legea nu prevede explicit că profesia de medic este incompatibilă cu cea de avocat.Cazul Mircea Mateescu Reclamantul, Mircea Mateescu, născut în 1953, are propriul cabinet medical la Bucureşti, având o experienţă de 18 ani ca medic. În 2006, acesta a terminat Facultatea de Drept, iar apoi a trecut examenul de barou. Însă Baroul Bucureşti i-a respins cererea de a fi admis în stagiatură, pentru a obţine definitivatul, reclamantul susţinând că a fost obligat să aleagă ...

continuare →

O decizie a CEDO interesantă (II)

Într-un articol precedent am inceput prezentarea unei situaţii juridice aparte, al cărei decurs îl vom supune dezbaterii în continuare.Contestarea de către reclamant a procesului-verbal de constatare a contravenţiei Între timp, la 30 mai 2003, reclamantul a contestat procesul-verbal de constatare a contravenţiei menţionate, în partea sa referitoare la confiscarea vehiculului. Reclamantul a reproşat faptul că procesul-verbal nu menţiona circumstanţele (data, ora şi locul) presupusei disimulări în timpul controlului vamal, interzisă de art. 386 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal.De asemenea, a precizat că vehiculul nu a fost niciodată înmatriculat în România. Prin Hotărârea din 31 iulie 2003, Judecătoria Timişoara a admis contestaţia reclamantului, a anulat procesul-verbal şi a dispus restituirea vehiculului.Instanţa a concluzionat că, din moment ce M.A. a intrat pe teritoriul românesc prezentându-se la punctul de control de la frontieră şi nu a încercat să sustragă vehiculul de la efectuarea controlului vamal, dat fiind faptul că ...

continuare →

O decizie a CEDO interesantă (I)

Un cetăţean german îşi radiază maşina în Germania, iar un român intră cu maşina în ţară fară declaraţie vamală (dar şi fără actele maşinii). De aici începe o întreagă istorie în instanţele de judecată a cărei soluţie pronunţată de CEDO vă invităm să o parcurgeţi, în rezumatul de mai jos.Textul integral al Hotărârii în Cauza Bernd împotriva României a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 471/2013.Circumstanţele cauzeiLa originea cauzei se află Cererea nr. 23.456/04 îndreptată împotriva României, prin care domnul Siegle Bernd a sesizat CEDO, reclamantul plângându-se, în temeiul art. 6 § 1 din Convenţia privind drepturile omului, de o încălcare a principiului securităţii raporturilor juridice, pe motiv că, printr-o hotărâre definitivă din 20 noiembrie 2003, Tribunalul Timiş a pus în discuţie autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri definitive pe care el însuşi a pronunţat-o la 8 iunie 2003. De asemenea, reclamă, în temeiul acestei prevederi, soluţia pronunţată în ...

continuare →

UPDATE: Care sunt cele trei nume propuse pentru funcţia de judecător – reprezentant al României la CEDO?

Ministerul Justiţiei a anunţat astăzi numele celor trei candidaţi care au fost selectaţi pentru ocuparea postului de judecător – reprezentant al României la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), după susţinerea interviurilor. Propunerile înaintate de Comisia de selecţie sunt: Bianca Andrada Guţan, Iulia Antonella Motoc, Florin Streteanu.Potrivit comunicatului emis de MJ, pe lista de rezervă a fost selecţionat domnul Tudor Pantîru.Cele două liste au fost înaintate Guvernului, spre aprobare şi transmitere către Parlament. Lista principală se va înainta Consiliului Europei de către Guvern, după obţinerea avizului comisiilor juridice şi pentru drepturile omului din Senat şi Camera Deputaţilor, reunite în şedinţă comună.Judecătorul român la CEDO va fi ales de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, dintre cei trei candidaţi propuşi de Guvernul României.* Dintre ce candidaţi s-a ales?La începutul acestei săptămâni, Ministerul Justiţiei a aunţat numele celor şapte persoane înscrise iniţial: Cristina Coteanu (doctor în drept, fost secretar de stat în Ministerul ...

continuare →