23 Octombrie, 2019

Modificări preconizate la cazierul fiscal

Un recent proiect de act normativ, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, prevede diferenţierea termenului în care se radiază faptele şi situaţiile care atrag înscrierea în cazierul fiscal, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite de către contribuabil. Proiectul de ordonanţă de urgenţă, deschis pentru dezbatere publică, propune modificarea art. 7 al Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal. În forma sa actuală, articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 prevede că faptele săvârşite de către contribuabilii – persoane fizice şi juridice, precum şi de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţi legali ai persoanelor juridice, care sunt de natura infracţiunilor şi contravenţiilor incriminate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară se înscriu în cazierul fiscal al acestora. În afara acestor fapte contravenţionale şi penale se înscriu şi: atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă ...

continuare →