17 Ianuarie, 2020

Despăgubirile în procesul de divorț

Spre deosebire de vechiul Cod al familiei care nu oferea posibilitatea soțului nevinovat să solicite celuilalt soț o reparare a prejudiciului provocat prin desfacerea căsătoriei, actualul Cod civil introduce dreptul la despăgubiri de care beneficiază soțul nevinovat, care a fost prejudiciat prin divorț. ...

continuare →

Despre divorţul prin acordul soţilor

Reglementările legislative referitoare la măsurile pentru accelerarea soluţionării proceselor privind divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau procedură notarială sunt prevăzute în art. II din Legea 202/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 714 din 26 octombrie 2010. Conform legislaţiei, ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi. Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor. În cererea de divorţ soţii declară pe proprie răspundere că: - sunt de acord cu desfacerea căsătoriei; - nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi; - niciunul dintre soţi nu este ...

continuare →