Măsuri comunitare pentru încurajarea achiziţiilor publice electronice

Pe 29 iulie, Comisia europeană a anunţat o serie de măsuri menite să stimuleze dezvoltarea achiziţiilor publice pe cale electronică. Măsurile vizează lansarea apelului la candidaturi pentru participarea la un grup informal de experţi în e-procurement, precum şi un program de urmărire a achiziţiilor publice electronice, în vederea promovării celor mai bune practici. Comisia publică, de asemenea, răspunsurile la Cartea verde asupra dezvoltării pieţelor publice electronice din care rezultă susţinerea propunerii privind obligativitatea trecerii la e-procurement pe pieţele publice din Uniunea europeană. Acţiunile lansate cuprind: ● Crearea unui grup informal de experţi asupra achiziţiilor publice electronice: grupul va reuni specialişti în conceperea şi aplicarea sistemelor de e-procurement, precum şi în ce priveşte strategiile în materie. Până în 2012, grupul va elabora un proiect de soluţii comune pentru lansarea electronică a ofertelor. Comisia invită experţii calificaţi să îşi depună candidatura până la 30 septembrie în vederea participării la acest grup de ...

continuare →

CE a lansat o dezbatere privind schemele de promovare a produselor agricole din UE

Odată cu publicarea Cărţii verzi care tratează această temă, Comisia examinează modul în care poate să contureze o strategie mai bine orientată şi mai ambiţioasă pentru viitor, de natură sa edifice consumatorii din interiorul şi din afara UE în privinţa calităţii, tradiţiilor şi valorii adăugate a produselor agricole şi alimentare din Europa. La prezentarea Cărţii verzi la Bruxelles (14 iulie a.c.), Dacian Cioloş, comisarul UE pentru agricultură şi dezvoltare rurală, a afirmat: „Pentru a proteja sănătatea consumatorilor, fermierii din Europa se conformează unor norme mai stricte decât concurenţii lor din alte părţi ale lumii în ceea ce priveşte siguranţa alimentară, condiţiile de mediu şi bunăstarea animalelor. Sectorul agricol european necesită o politică de promovare ambiţioasă şi eficace, care să evidenţieze valoarea adăugată a sectorului. Este de asemenea important pentru creşterea economică şi pentru crearea de locuri de muncă în Europa ca sectorul agroalimentar din UE să işi poată îmbunătăţi poziţia ...

continuare →

Comisia Europeană intenţionează să modernizeze Directiva privind calificările profesionale

Potrivit unui comunicat de presă din 22 iunie a.c., Comisia Europeană îşi propune să modernizeze Directiva privind calificările profesionale (Directiva 2005/36/EC), prin consultare cu părţile interesate. O propunere legislativă, pe această bază, este anunţată pentru luna decembrie a acestui an. Comisarul pentru Piaţa internă, Michel Barnier, a declarat în legătură cu acest subiect: „Modernizarea Directivei privind calificările profesionale se numără printre priorităţile Actului privind piaţa unică şi va contribui la sporirea competitivităţii economiei europene, încurajând totodată creşterea şi crearea de locuri de muncă. Trebuie să luăm măsuri pentru ca profesioniştii să îşi poată practica mai uşor meseria acolo unde există oferte de locuri de muncă. În cursul acestui proces, vom examina mai multe subiecte importante, cum sunt crearea unui card profesional pentru profesiile interesate şi îmbunătăţirea cerinţelor de formare pentru anumite profesii”. Cartea verde propune posibile măsuri viitoare care se bazează pe realizările anterioare, dezvoltând totodată noi soluţii pentru creşterea ...

continuare →