26 August, 2019

Ce prevede Codul civil referitor la înscrierea drepturilor tabulare?

După descrierea dispoziţiilor generale privind cartea funciară, continuăm seria articolelor referitoare la această tematică cu prezentarea reglementărilor legislative enunţate în Codul civil privind înscrierea drepturilor tabulare. Conform Codului civil, în cadrul art. 885 se prevede că, sub rezerva unor dispoziții legale contrare, drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părți, cât și față de terți, numai prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat înscrierea. Stingerea sau pierderea drepturilor reale are loc numai prin radierea lor din cartea funciară, cu consimțământul titularului, dat prin înscris autentic notarial. Acest consimțământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin: - împlinirea termenului arătat în înscriere; - decesul titularului; - încetarea existenței juridice a titularului, dacă acesta era o persoană juridică. Modificarea unui drept real imobiliar se face potrivit regulilor stabilite pentru dobândirea sau stingerea drepturilor reale, dacă prin lege nu se ...

continuare →