28 Ianuarie, 2020

Carnetul de rentier agricol se vizează după norme modificate!

Prezentarea anuală, la viză, a carnetelor de rentier agricol se face conform Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MADR/MFP nr. 1.272/26.503/2005, cu modificările şi completările ulterioare, reglementare care, recent, a fost din nou modificată prin Ordinul nr. 39/413, publicat în Monitorul oficial nr. 236 din 9 aprilie a.c. ● Semnalăm, din cuprinsul modificărilor, că persoanele care solicită vizarea carnetului de rentier agricol prezintă personal ori prin mandatar/curator/tutore, în perioada 1 martie-31 august a fiecărui an, la oricare centru judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale (şi nu o simplă cerere, cum era până în prezent), însoţită de o serie de documente, pe baza cărora persoana desemnată de către centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti va verifica conformitatea documentelor originale cu copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală va certifica copiile depuse ...

continuare →