22 Iulie, 2019

Ordinul nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară

Ordinul MFP nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat, publicat în Monitorul Oficial nr. 442 din 22 iunie 2015 ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 43/2013 privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii

Legea nr. 43/2013 privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12.03.2013 (M.Of. 130/2013). Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. – Se aprobă majorarea capitalului deţinut de România, în calitate de membru la Banca Europeană de Investiţii, cu suma de 52.395.000 euro, conform deciziei Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii de creştere a capitalului subscris şi vărsat la Banca Europeană de Investiţii (BEI) cu 10 mld. euro. Art. 2. – Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se asigură cu această destinaţie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2013, iar plata către Banca Europeană de Investiţii se efectuează într-o singură tranşă, până la data de 31 martie 2013. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia ...

continuare →

STUDIU: Lecţii învăţate de Brazilia în implementarea practică a IFRS (I)

Acest studiu îşi propune să ofere o imagine de ansamblu în ceea ce priveşte dezvoltarea sistemelor de contabilitate din Brazilia, statutul actual al contabilităţii din Brazilia, caracteristicile de bază ale cadrelor de reglementare. Materialul subliniază unele dintre diferențele majore ale normelor contabile din Brazilia în raport cu implementarea IFRS și sintetizează principalele lecții învățate prin recentul proces de reformare a sistemului de contabilitate pentru a se conforma la dispoziţiile IFRS. Introducere * În 2004, economia Braziliei a cunoscut o creștere semnificativă, produsul intern brut al țării (PIB) avand o creștere cu 5,2 la sută, fiind cea mai ridicată rată de creștere de la 1994. Brazilia a atras aproape 18 miliarde dolari în investiții străine directe. Integrarea pe piețele globale de capital și facilitarea mobilizării de capital și promovarea încrederii investitorilor au determinat ca fiind necesare noi cerințe de transparență corporativă, în concordanță cu cele mai bune practici internaționale, inclusiv în ...

continuare →

TVA. Prestările de servicii către sine

Informaţii oferite în cadrul seminarului online: A fost exclusă din cadrul prestărilor de servicii către sine (asimilate serviciilor cu plată) utilizarea bunurilor de capital de către persoana impozabilă în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispoziţie în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parţial. (art. 129 (4) a) din Codul fiscal, care transpune art. 168a din Directiva 2006/112/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/162/UE).     ...

continuare →