20 Septembrie, 2019

Legislaţie: Hotărârea CCF nr. 5/2013 pentru modificarea Regulamentului de autorizare a consultanţilor fiscali persoane străine

Hotărârea CCF nr. 5/2013 privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 9/2008, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 188 din 03.04.2013 (M.Of. 188/2013).În vigoare de la 03.04.2013Luând în considerare recomandarea Comisiei Europene referitoare la asigurarea unei conformităţi depline a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne şi ale Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale,în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 28 martie ...

continuare →

S-a publicat metodologia pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat

Metodologia pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 25 noiembrie 2012, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 698 din 11 octombrie 2012. Potrivit documentului legislativ, persoanele care se pot prezenta la concurs sunt: - candidaţii care au diploma de licenţă în profil medicofarmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta; - rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012; - persoanele care au deja o specializare şi doresc să facă pe cea de-a doua. Rezidenţii pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă; - candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi au diploma de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta. Înscrierile se fac la direcţiile ...

continuare →