22 Iulie, 2019

Renovarea imobilelor: şi aici avem obligaţii legale noi!

Cu o denumire pretenţioasă – calitatea architectural-ambientală a clădirilor – Legea nr. 153/2011 ne obligă la reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora. Reglementarea a suferit modificări şi completări prin recenta Lege nr. 166/2016, publicată în Monitorul oficial nr. 564/2016, aplicabile de astăzi, 29 iulie 2016.Dispoziţia din primul articol al Legii nr. 153/2011 este mai amplă: “Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii şi a prezentei legi, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor.” În caz contrar, primăria trimite notificare cu obligaţiile prevăzute de lege, iar destinatarii trebuie să îşi dea acordul, în scris, ...

continuare →