25 August, 2019

Transportul gratuit, pe cale ferată, al persoanelor cu handicap

Facilităţile acordate, la transportul pe calea ferată, beneficiarilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor deconta de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin cupoanele statistice ale biletelor de călătorie gratuită pe calea ferată, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a. Reglementarea a fost dată prin Ordinul MMFPS nr. 2784/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 892 din 16 decembrie a.c., în aplicarea prevederilor din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în M.Of. nr.1 din 2008, cu modificările şi completările ulterioare. Transport urban. Legea prevede dreptul de gratuitate, pentru  persoanele cu handicap grav şi accentuat, pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. Gratuităţile se ...

continuare →