22 Octombrie, 2019

ANAF şi timbrul de mediu: A fost publicată procedura de calcul, declarare şi plată a noii taxe auto

În Monitorul Oficial nr. 142 din 18.03.2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.Actul normativ este completat de prevederile incluse în H.G. nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.Actele normative analizate astăzi adoptă procedura efectivă de calcul, declarare şi plată a timbrului de mediu, având în vedere noile reglementari în vigoare de la 15.03.2013.* Cine calculează timbrul verde ? Timbrul se calculează de organul fiscal competent din subordinea ANAF, care reprezintă:- în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoană este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe;- în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială ...

continuare →