20 Septembrie, 2019

UPDATE: Au fost publicate în Monitorul Oficial Normele de aplicare a timbrului de mediu. Descarcă actul normativ integral!

Au fost publicate Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013 din Monitorul Oficial nr. 137 din 14 martie 2013. Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei de miercuri, 13 martie 2013, Normele metodologice, prin care se reglementează modalitatea de calcul şi de plată a noii taxe auto. Astfel,  actul normativ prevede că timbrul se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă: - în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe; - în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal. Pentru calcularea timbrului de către autoritatea fiscală, contribuabilii trebuie să prezinte, în copie şi ...

continuare →

Cum se calculează valoarea de despăgubire pentru imobile retrocedate

Atenţie, în cele ce urmează nu ne referim la imobilele preluate abuziv prin naţionalizare, în legătură cu care am fost certaţi la CEDO, ci la despăgubirile acordate societăţilor comerciale de instituţiile publice, implicate în procesul de privatizare pentru prejudiciul suferit ca urmare a retrocedării unor imobile. Procurorul general de pe lângă ICCJ a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu un recurs în interesul legii privitor la practica neuniformă a instanţelor în ce priveşte valoarea de despăgubire. În urma verificărilor jurisprudenţei la nivelul întregii ţări, s-a constatat – aşa cum se arată în recursul în interesul legii – că în soluţionarea cauzelor având ca obiect acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 30 alin. (3) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, ...

continuare →