21 Martie, 2019

Noi reglementări privind calcularea impozitului la transferul dreptului de proprietate

Având în vedere faptul că, printre modificările operate în Codul fiscal de la data de 1 iunie 2015, regăsim și pe cele referitoare la calcularea şi încasarea impozitului in cazul transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, ne-am propus să prezentăm câteva aspecte ce prezintă interes referitor la impozitarea veniturilor din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal ...

continuare →

UPDATE: Au fost publicate în Monitorul Oficial Normele de aplicare a timbrului de mediu. Descarcă actul normativ integral!

Au fost publicate Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013 din Monitorul Oficial nr. 137 din 14 martie 2013. Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei de miercuri, 13 martie 2013, Normele metodologice, prin care se reglementează modalitatea de calcul şi de plată a noii taxe auto. Astfel,  actul normativ prevede că timbrul se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă: - în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe; - în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal. Pentru calcularea timbrului de către autoritatea fiscală, contribuabilii trebuie să prezinte, în copie şi ...

continuare →