20 Ianuarie, 2020

Extrasul de plan cadastral poate fi obținut online

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, anunță că din data de 8 ianuarie 2020, extrasul de plan cadastral poate fi obținut online de către notari sau persoanele interesate, fără plata unui tarif de urgență. ...

continuare →

Facilităţi la operaţiunile de cadastru şi carte funciară

Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 489/2016, a adus modificări şi completări la Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. Ordonanţa aplică un pachet de soluţii legislative de accelerare a înregistrării imobilelor din extravilan în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.Se reglementează posibilitatea utilizării veniturilor proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru asigurarea suportului financiar necesar autorităţilor administraţiei publice locale, pentru înregistrarea cu prioritate la nivel de sector cadastral a terenurilor agricole extravilane, precum şi a terenurilor intravilane, în situaţii de excepţie. Măsura urmăreşte să certifice situaţia tehnico-juridică a imobilelor, pentru a asigura o bază corectă de impozitare cu privire la aceste imobile. Se urmăreşte, astfel, ca până la 1 ianuarie 2017 să fie finalizată aplicarea legilor fondului funciar, ceea ce presupune eliberarea de la acea dată a tuturor titlurilor de proprietate la nivel naţional.Au fost, de asemenea, completate reglementările referitoare la ...

continuare →