27 Ianuarie, 2020

Donațiile de 2% sau 3,5% sau pentru acordarea de burse private: cum se stabilesc de către organul fiscal

Prin Ordinul nr. 50/2019, președintele ANAF aprobă procedura privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.Ordinul, care aprobă şi formularele aferente, precum şi instrucțiunile de completare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 40 din 15 ianuarie 2019. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă OPANAF nr. 1.003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, publicat în Monitorul Oficial nr. 316 din 11 aprilie 2018. Procedura- Contribuabilii pot dispune ...

continuare →

PROIECT: Burse pentru elevii din toate școlile

Propunerea legislativă de modificare a Legii educației nr. 1/2011 conține obligativitatea acordării unei sume minime ca bursă, care poate contribui “în mod semnificativ la satisfacerea unor nevoi ale elevilor, precum competitivitatea... ...

continuare →