15 Iulie, 2019

Cum se înregistrează în contabilitate bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări?

Întrebare: Bună ziua. Aş dori să ştiu care este înregistrarea contabilă pentru bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări. Nu am mai avut până în prezent o asemenea speţă. Vă mulţumesc. Ionel A, Sibiu.Răspuns:Prevederile OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc faptul că bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări se evidenţiază în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.În contabilitate, conform documentelor justificative, bunurile rezultate din dezmembrarea unor imobilizări se reflectă:301. Materii prime302. Materiale consumabile303. Materiale de natura obiectelor de inventar=758. Alte venituri din exploatare/analitic distinctAvând în vedere prevederile art. 19 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, amintim faptul că în contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar.În acest context, închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar. În practică, închiderea conturilor de venituri ...

continuare →

Cum se înregistrează în contabilitate bunurile sau valorile primite gratuit?

Întrebare: Bună ziua. În practică am următoarea situaţie, drept pentru care vă solicit sprijinul. Astfel, am rugăminte a de a-mi explica cum se înregistrează în contabilitate bunurile sau valorile primite gratuit? Există o procedură specială? Cu mulţumiri, Arsene T, Călăraşi.Răspuns:Prevederile OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc faptul că bunurile sau valorile primite gratuit se evidenţiază în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.În contabilitate, conform documentelor justificative, bunurile sau valorile primite gratuit se reflectă:301. Materii prime302. Materiale consumabile303. Materiale de natura obiectelor de inventar361. Animale şi păsări371. Mărfuri381. Ambalaje512. Conturi curente la bănci531. Casa=758. Alte venituri din exploatare/analitic distinctAvând în vedere prevederile art. 19 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, amintim faptul că în contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. În acest context, închiderea conturilor de venituri ...

continuare →

Legislaţie: OPANAF nr. 3477/2013 privind bunurile din bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă

Ordinul nr. 3477/2013 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă, publicat în Monitorul Oficial nr. 686/2013 (M.Of. 686/2013).Ţinând cont de prevederile titlului II cap. X “Bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor” şi ale art. 109 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,având în vedere constatările autorităţii vamale române efectuate în urma acţiunilor de control desfăşurate în luna septembrie a acestui an în zona de nord-est a României la frontiera cu Ucraina privind mărfurile introduse în ţară de către călători, care prin valorificarea lor pe piaţa neagră conduc la neîncasarea taxelor aferente, contribuind astfel la creşterea evaziunii fiscale şi, indirect, la afectarea producţiei interne de astfel de bunuri,în vederea protejării intereselor economice naţionale şi comunitare, în sensul art. 58 din Regulamentul ...

continuare →